Petcare.
Together.

Your All-in-One Pet Community and Care Hub.

Pet Community

Our Mission

To inspire a global community of pet lovers, providing a versatile, all-in-one platform that connects pet owners with service providers and sellers in the pet industry. We're committed to shaping a world where pets are cherished family members, their care is accessible, sustainable, and of the highest quality, and every pet has a loving home."

Pet Community
Pet Community

Our Vision

To become the most trusted platform in the pet industry, where people turn to connect, care, and advocate for their pets. We envision a world free of animal cruelty, where pet adoption is the norm, and sustainable, healthy choices are standard practice. Our goal is to weave a network of compassion and love, fostering respect for all living beings.

Join Private Beta

Be at the forefront of shaping modern pet care. We are periodically inviting new
test user to our private Beta. Sign up and keep an eye on your inbox.

Pet Community

Learn
Tips & Tricks

Empower yourself with knowledge and be the pet owner your fluff deserves. Discover is packed with expert insights and suggestions for both seasoned and novice Pet Parents. Browse popular articles, and acquire essential tips to express your affection for your furry friend daily.

Connected Community

Dive into the dialogue in thriving Community, your go-to hub for exchanging advice, photos, and tales with fellow Pet Parents — additionally, participate in engaging groups focused on your favorite pet-related topics.

Pet Community
Pet Community

Keep Tabs
on Your Pet

Utilize your pet's Timeline to keep tabs on milestones, set reminders, and more — consolidated in one location. You have the option to include entries such as meals, medications, vet visits, and cherished moments. Plus, you can share your pet profile with your family members by inviting them to your family in the app!

Our Values

Pet Community
Pet Community
Pet Community
Pet Community
Pet Community
Pet Community

COMPASSION

We stand firmly against animal cruelty, and strive to cultivate a world where every pet has a loving home. We believe in empathy not just for our pets, but for each other, fostering a community based on care and respect.

QUALITY

We promote environment-friendly solutions in all aspects of pet care, from product selection to waste management, and strive to leave a better world for all creatures.

LOVE

We endorse only the highest standards in pet care, nutrition, and services. Our commitment is to the well-being of our pets, providing them with healthy food options and the best resources for their welfare.

Pet Community
Pet Community
Pet Community
Pet Community
Pet Community
Pet Community

SUSTAINABILITY

We believe in the power of connection and the strength of a diverse community. Our platform is more than just a marketplace; it's a supportive network of pet lovers and professionals, collaborating and sharing for the common good of our pets.

COMMUNITY

Transparency, honesty, and reliability are at the heart of our operations. We value trust, both in our interactions with each other and with our customers.

INTEGRITY

Above all else, we are guided by love. Love for our pets, for our families, and for the shared bond that unites all pet owners. We believe that love can change the world, one pet at a time.

Too excited and
have questions?

Pet Community

Join Private Beta

Be at the forefront of shaping modern pet care. We are periodically
inviting new test user to our private Beta. Sign up and keep an eye on your inbox.Brinemo.
Zajedno.

Vaša "Sve-u-jedno" zajednica za kućne ljubimce i centar za njegu.

Pet Community

Naša Misija

Da inspirišemo globalnu zajednicu ljubitelja kućnih ljubimaca, pružajući svestranu, "all-in-one" platformu koja povezuje vlasnike kućnih ljubimaca sa pružaocima usluga i prodavcima u industriji kućnih ljubimaca. Posvećeni smo oblikovanju svijeta u kome su kućni ljubimci njegovani članovi porodice, njihova njega je pristupačna, održiva i najkvalitetnija, a svaki ljubimac ima dom pun ljubavi.

Pet Community
Pet Community

Naša Vizija

Da postanemo platforma od najvećeg povjerenja u industriji kućnih ljubimaca, gdje se ljudi okreću povezivanju, njezi i zalaganju za svoje ljubimce i zajednicu. Predviđamo svijet oslobođen okrutnosti prema životinjama i nasilju, gdje je usvajanje kućnih ljubimaca norma, a održivi, zdravi izbori su standardna praksa. Naš cilj je da tkamo mrežu saosjećanja i ljubavi, podstičući poštovanje svih živih bića.

Prijavite se za testnu verziju

Budite na čelu oblikovanja moderne njege kućnih ljubimaca. Povremeno pozivamo novog korisnika na testiranje Beta verzije Android i iOS aplikacije. Prijavite se i pripazite na email sanduče.

Pet Community

Naučite Sve o
Brizi Ljubimca

Osnažite se znanjem i budite vlasnik kojeg vaš ljubimac zaslužuje. Sekcija Edukacije je prepuna stručnih uvida i predloga kako za nove tako i za iskusne vlasnike kućnih ljubimaca. Pregledajte popularne članke i pribavite osnovne savjete kako biste svakodnevno izrazili naklonost prema krznenom prijatelju.

Povezana Zajednica

Zaronite u dijalog u Zajednici, vašem go-to centru za razmjenu savjeta, fotografija i priča sa kolegama vlasnicima kućnih ljubimaca – dodatno, učestvujte u angažovanju grupa fokusiranih na vaše omiljene teme vezane za kućne ljubimce.

Pet Community
Pet Community

Pratite Razvoj
Vašeg Ljubimca

Koristite timeline vašeg ljubimca da biste pratili prekretnice, postavljali podsjetnike i još mnogo toga — konsolidovano na jednoj lokaciji. Imate mogućnost da registrujete unose kao što su obroci, ljekovi, posjete veterinaru i njegovani trenuci. Uz to, svoj profil ljubimca možete podijeliti sa članovima porodice tako što ćete ih pozvati u aplikaciji!

Naše Vrijednosti

Pet Community
Pet Community
Pet Community
Pet Community
Pet Community
Pet Community

SAOSJEĆANJE

Čvrsto stojimo protiv okrutnosti prema životinjama, i nastojimo da njegujemo svijet u kome svaki ljubimac ima dom pun ljubavi. Vjerujemo u empatiju ne samo za naše ljubimce, već i za druge, njegovanjem zajednice zasnovane na njezi i poštovanju.

KVALITET

Odobravamo samo najviše standarde u njezi kućnih ljubimaca, ishrani i uslugama. Naša posvećenost je dobrobiti ljubimaca, pružajući im opcije zdrave ishrane i najbolje resurse za njihovu dobrobit.

LJUBAV

Iznad svega, vodi nas ljubav. Ljubav prema našim ljubimcima, za naše porodice, i za zajedničku vezu koja ujedinjuje sve vlasnike kućnih ljubimaca. Vjerujemo da ljubav može da promijeni svijet na bolje.

Pet Community
Pet Community
Pet Community
Pet Community
Pet Community
Pet Community

ODRŽIVOST

Promovišemo rješenja pogodna za životnu sredinu u svim aspektima njege kućnih ljubimaca, od selekcije proizvoda do upravljanja otpadom, i nastojimo da ostavimo bolji svijet svim stvorenjima.

ZAJEDNICA

Verujemo u moć povezanosti i snagu raznovrsne zajednice. Naša platforma je više od trgovine; to je mreža podrške ljubiteljima kućnih ljubimaca i profesionalaca, saradnja i dijeljenje za opšte dobro naših ljubimaca.

INTEGRITET

Transparentnost, iskrenost i pouzdanost su u srcu naših operacija. Cijenimo povjerenje, kako u međusobnoj interakciji, tako i sa našim klijentima.

Previše uzbuđeni i
imate pitanja?

Pet Community

Prijavite se za testnu verziju

Budite na čelu oblikovanja moderne njege kućnih ljubimaca. Povremeno pozivamo novog korisnika na testiranje Beta verzije Android i iOS aplikacije. Prijavite se i pripazite na email sanduče.Brinemo.
Zajedno.

Vaša "Sve-u-jedno" zajednica za kućne ljubimce i centar za negu.

Pet Community

Naša Misija

Da inspirišemo globalnu zajednicu ljubitelja kućnih ljubimaca, pružajući svestranu, "all-in-one" platformu koja povezuje vlasnike kućnih ljubimaca sa pružaocima usluga i prodavcima u industriji kućnih ljubimaca. Posvećeni smo oblikovanju sveta u kome su kućni ljubimci negovani članovi porodice, njihova nega je pristupačna, održiva i najkvalitetnija, a svaki ljubimac ima dom pun ljubavi.

Pet Community
Pet Community

Naša Vizija

Da postanemo platforma od najvećeg poverenja u industriji kućnih ljubimaca, gde se ljudi okreću povezivanju, nezi i zalaganju za svoje ljubimce. Predviđamo svet oslobođen okrutnosti prema životinjama, gde je usvajanje kućnih ljubimaca norma, a održivi, zdravi izbori su standardna praksa. Naš cilj je da tkamo mrežu saosećanja i ljubavi, podstičući poštovanje svih živih bića.

Prijavite se za testnu verziju

Budite na čelu oblikovanja moderne nege kućnih ljubimaca. Povremeno pozivamo novog korisnika na testiranje Beta verzije Android i iOS aplikacije. Prijavite se i pripazite na email sanduče.

Pet Community

Naučite Sve o
Brizi Ljubimca

Osnažite se znanjem i budite vlasnik kojeg vaš ljubimac zaslužuje. Sekcija Edukacije je prepuna stručnih uvida i predloga kako za nove tako i za iskusne vlasnike kućnih ljubimaca. Pregledajte popularne članke i pribavite osnovne savete kako biste svakodnevno izrazili naklonost prema krznenom prijatelju.

Povezana Zajednica

Zaronite u dijalog u Zajednici, vašem go-to centru za razmenu saveta, fotografija i priča sa kolegama vlasnicima kućnih ljubimaca – dodatno, učestvujte u angažovanju grupa fokusiranih na vaše omiljene teme vezane za kućne ljubimce.

Pet Community
Pet Community

Pratite Razvoj
Vašeg Ljubimca

Koristite timeline vašeg ljubimca da biste pratili prekretnice, postavljali podsetnike i još mnogo toga — konsolidovano na jednoj lokaciji. Imate mogućnost da registrujete unose kao što su obroci, lekovi, posete veterinaru i negovani trenuci. Uz to, svoj profil ljubimca možete podeliti sa članovima porodice tako što ćete ih pozvati u aplikaciji!

Naše Vrednosti

Pet Community
Pet Community
Pet Community
Pet Community
Pet Community
Pet Community

SAOSEĆANJE

Čvrsto stojimo protiv okrutnosti prema životinjama i nasilju, i nastojimo da negujemo svet u kome svaki ljubimac ima dom pun ljubavi. Verujemo u empatiju ne samo za naše ljubimce, već i za druge, negovanjem zajednice zasnovane na nezi i poštovanju.

KVALITET

Odobravamo samo najviše standarde u nezi kućnih ljubimaca, ishrani i uslugama. Naša posvećenost je dobrobiti ljubimaca, pružajući im opcije zdrave ishrane i najbolje resurse za njihovu dobrobit.

LJUBAV

Iznad svega, vodi nas ljubav. Ljubav prema našim ljubimcima, za naše porodice, i za zajedničku vezu koja ujedinjuje sve vlasnike kućnih ljubimaca. Verujemo da ljubav može da promeni svet na bolje.

Pet Community
Pet Community
Pet Community
Pet Community
Pet Community
Pet Community

ODRŽIVOST

Promovišemo rešenja pogodna za životnu sredinu u svim aspektima nege kućnih ljubimaca, od selekcije proizvoda do upravljanja otpadom, i nastojimo da ostavimo bolji svet svim stvorenjima.

ZAJEDNICA

Verujemo u moć povezanosti i snagu raznovrsne zajednice. Naša platforma je više od trgovine; to je mreža podrške ljubiteljima kućnih ljubimaca i profesionalaca, saradnja i deljenje za opšte dobro naših ljubimaca.

INTEGRITET

Transparentnost, iskrenost i pouzdanost su u srcu naših operacija. Cenimo poverenje, kako u međusobnoj interakciji, tako i sa našim klijentima.

Previše uzbuđeni i
imate pitanja?

Pet Community

Prijavite se za testnu verziju

Budite na čelu oblikovanja moderne nege kućnih ljubimaca. Povremeno pozivamo novog korisnika na testiranje Beta verzije Android i iOS aplikacije. Prijavite se i pripazite na email sanduče.